Algemene voorwaarden

Bijlagen bij offerte’s voor wapeningsstaal t.b.v. all-in projecten

In onze prijzen is als volgt begrepen:

– het leveren van het wapeningsstaal Feb500 HWL/HKN (B500B). (met KOMO-certificaat).

– Diameter over prijzen.

– Het knippen en buigen van de wapening in onze KOMO-gecertificeerde wapeningscentrale. In die vorm transporteren naar het werk en het dan

compleet in het werk aanbrengen volgens bestek en tekeningen.

– Het maken van buigstaten

– Het leveren van het benodigde binddraad nr.18

– Het plaatsen van betonblokjes op die plaatsen die na het stellen van de wapening niet meer bereikbaar zijn (bijv. onderkant balken / poeren).

– Het lossen van de wapening op het werk, met behulp van een door de aannemer beschikbaar te stellen kraan. Ook voor al het verticale transport

dient de aannemer een kraan beschikbaar te stellen. Tevens mogen onze mensen gebruik maken van de aanwezige schaftlokalen.

– Verrekening geschiedt op basis van theoretisch VEST-gewicht volgens de goedgekeurde buigstaten / mallenstaten, waarop alle gebruikte ijzer wordt

opgenomen. (hulpijzer staat apart op de buigstaten en wordt tegen de contractprijs verrekend ).

– De buigstaten/mallenstaten worden geacht te zijn goedgekeurd indien 1 week voor levering van de wapening op het werk geen correcties

schriftelijk zijn gemeld. Wijzigingen in tekeningen die door ons reeds op buigstaat / mallenstaat zijn vermeld zullen tegen een nader te bepalen

meerprijs worden verrekend.


Niet in onze prijzen begrepen is (tenzij anders schriftelijk overeengekomen:

– Kubus, pons- en dwarskrachtwapening.

– Voorzieningen t.b.v. voorspanning (splijtwapening, hulpwapeningsrekken, e.d.)

– Alle wapening t.b.v. Alvon-wanden.

– Laswerk op de bouwplaats.

– Steigerwerk.

– Alle werkzaamheden aan wapening of andere onderdelen die niet door ons zijn / worden geleverd.

– Werkzaamheden t.b.v. prefab-beton onderdelen (o.a. koppelwapening en aanhelingen t.b.v. kanaalplaat vloeren, omkledingen van stalen balken en

kolommen, plaatsen supportliggers op breedplaat vloeren e.d.)

– Latere werkzaamheden aan reeds gevlochten wapeningsonderdelen (bijv. later uitbuigen / ombuigen van stekken, e.d.).

– Extra werkzaamheden ten gevolge van paalafwijkingen worden als meerwerk uitgevoerd in daggeld uren.

– Werkzaamheden t.b.v. renovatie.

– Eventuele wapening t.b.v. inkassingen van de damwanden.

– Teken-en berekenwerk.

– Wapening t.b.v. holeringen.

– Wapening t.b.v. sparingen in balken.

– In te schuiven wapening t.b.v. prefab onderdelen (o.a. prefab balk-bodems etc.)

– Het op hoogte brengen van paalstekken en/of afslijpen van deze paalstekken (Vibro-palen, Boor-palen etc.)

– Het monteren van afstandhouders, o.a. ringen, draad / beton tofjes.

– Het leveren en verwerken van stekkenbakken.

– Het maatvoeren van stekwapening voor, o.a. kolom en –wand stekken, demu ankers e.t.c.


T.b.v. de planning in onze buigcentrale dienen wij de wapeningstekeningen 10 werkdagen voor levering in ons bezit te hebben, terwijl het afroepen van de wapening ( de heer T. Rollenberg Tel. 075-6159984 ) en vlechters minimaal 5 werkdagen voor levering op het werk dient te geschieden.

Facturering:

Het leveren en verwerken wordt in termijnen gefactureerd direct nadat de onderdelen zijn gevlochten.

Betaling:

Netto, binnen 14 dagen na factuur datum.

Eventuele daggeld uren worden verrekend per man uur.

Uiteraard wordt door ons de Wet Ketenaansprakelijkheid volledig in acht genomen, de benodigde bescheiden daartoe zullen (voor zover deze nog niet in uw bezit zijn) direct na opdracht aan U worden overhandigd / toegezonden.

De B.T.W.- verleggingsregeling is van toepassing.